payslip payroll outsourcing
สลิปเงินเดือน

ความสำคัญของสลิปเงินเดือน ดูยังไง ทำไมถึงห้ามทิ้ง!

อะไรที่เราควรจะดูในสลิปเงินเดือนบ้าง

หลายๆครั้งที่พนักงานบริษัทเอกชนรวมไปถึงเจ้าพนักงานงานราชการอาจจะสงสัยว่าสลิปเงินเดือนไว้ใช้ทำอะไร และหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเราควรจะดูอะไรบ้างในสลิปเงินเดือน แล้วสลิปเงินเดือนเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับการเปลี่ยนงานหรือธุรกรรมการจ่าย-รับเงินอื่นๆอย่างไร ในวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องเกี่ยวกับสลิปเงินเดือนกัน

สลิปเงินเดือนคืออะไร?

สลิปเงินเดือนหรือ payslip คือใบรายงานแจกแจงเอกสารแสดงรายได้จากที่ทำงานที่บริษัทจะออกให้กับผู้รับเงินในทุกๆเดือนเพื่อแจกแจงรายละเอียดที่มาของรายได้นั้นๆและเพื่อเป็นเอกสารที่สำคัญที่ใช้ในการยืนยันการจ่ายเงินเดือนจากบริษัทซึ่งบริษัทจะออกให้พนักงานในวันที่ได้รับเงินเดือน

สลิปเงินเดือนมี่กี่แบบ?

สลิปเงินเดือนจะมี 2 แบบคือแบบคาร์บอนและแบบปริ้นท์กระดาษซึ่งแบบคาร์บอนจะมีความน่าเชื่อถือกว่าเนื่องจากปลอมแปลงเอกสารได้ยากแต่แบบปริ้นท์กระดาษนั้นจะสะดวกและรวดเร็วกว่าเนื่องจากสามารถเรียกดูและพิมพ์จากโปรแกรมได้ทันทีณวันที่ได้รับเงินเดือน (Electronic Payslip หรือE-Payslip)

รายละเอียดในสลิปเงินเดือนมีอะไรบ้าง

example of payslip
  1. ข้อมูลบริษัทได้แก่ชื่อและที่อยู่บริษัทเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

  2. ข้อมูลพนักงานได้แก่ชื่อพนักงานรหัสพนักงานตำแหน่งแผนก

  3. ข้อมูลวันที่และระยะเวลาที่จ่ายเงินได้แก่วันเดือนปีที่จ่ายและช่วงระยะเวลาที่จ่ายเช่นสำหรับวันที่ 1 - 31 มกราคม 2563 เป็นต้น

  4. ข้อมูลที่มาของแหล่งรายได้ได้แก่เงินเดือนค่าคอมมิชชันโบนัสค่าทำงานล่วงเวลารายได้พิเศษค่ายังชีพค่าตำแหน่งหรือรายได้ประเภทอื่นๆ

  5. ข้อมูลรายการหักได้แก่เงินสมทบกองทุนประกันสังคมภาษีเงินได้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือรายการหักอื่นๆ

  6. ข้อมูลสรุปรายได้สุทธิได้แก่ยอดรายได้หักรายการหักเพื่อแสดงรายได้สุทธิที่เป็นตัวเงินที่ได้รับจริงในงวดการจ่ายนั้นๆ

  7. ข้อมูสรุปรายการรายได้และรายการหักสะสมได้แก่เงินได้สะสมเงินหักสะสมภาษีสะสมประกันสังคมสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสะสม

ความสำคัญของสลิปเงินเดือน

  1. ใช้เป็นเอกสารสำคัญประกอบการพิจารณาในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลการกู้การรีไฟแนนซ์การสมัครบัตรเครดิตหรือทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง

เหตุผลที่ทุกธนาคารขอสลิปเงินเดือน เพราะสลิปเงินเดือนเป็นเอกสารที่จะช่วยยืนยันว่าเราได้รับเงินเดือนจากบริษัทที่เราทำงานด้วยจริง ๆ โดยส่วนใหญ่จะขอรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง (Bank Statement) ร่วมด้วย เพื่อดูประกอบว่ามียอดเงินเดือนเข้าตรงกับสลิปเงินเดือนหรือเปล่า

  1. ใช้เป็นหลักฐานและเอกสารประกอบในการสมัครงานกับบริษัทต่างๆเพื่อยืนยันรายได้และการทำงานจากบริษัทก่อนหน้านี้

บางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องยื่นสลิปเงินเดือนเพื่อเป็นการยืนยันเราเงินเดือนที่ก่อนหน้าเราได้เท่านี้จริงๆ ส่วนมากขั้นตอนนี้จะอยู่ในการพิจารณาให้เงินเดือน ดังนั้นเราไม่ควรที่จะทิ้งสลิปเงินเดือนที่เป็นกระดาษคาร์บอนโดยเด็ดขาด หรือถ้าเกิดบริษัทออกสลิปเป็นแบบ Electronic Payslip เราก็ควรที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้เผื่อบริษัทลบเราออกเราจะได้ยังมีสลิปเงินเดือนอยู่และสำคัญที่สุดเราไม่ควรที่จะโกหกเรื่องเงินเดือนของตัวเองเพราะสมัยนี้ HR จะขอบุคคลอ้างอิงหรือสลิปเงินเดือนที่ก่อนหน้าก่อนที่จะรับพนักงานใหม่เป็นเรื่องปกติ

  1. ใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการยื่นภาษีและการยื่นสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนำรองเลี้ยงชีพประจำเดือน และประจำปี 

ตามมาตรา 50 แห่งกฎหมายประมวลรัษฎากรกำหนดให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ต้องหักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษีในปี 2020 เราเคยได้อัพเดตกันไว้แล้วไว้แล้ว ที่นี่

Smart Search Recruitment มีข้อมูลที่มีสาระสนุกๆและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานทรัพยาการบุคคล การจัดหางาน และการทำจ่าย outsource งาน HR มาแชร์กับทุกคน หรือหากใครกำลังมองหาหรือคิดที่จะใช้เอเจนซี่ในการจ้างพนักงานสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] หรือติดตามข่าวสารของเราที่ Facebook, Twitter และ Instagram

บทความที่เกี่ยวข้อง:ลักษณะของสลิปเงินเดือน

Subscribe to our newsletter