laid off

ทำยังไงถ้าโดนไล่ออกจากงาน?! ครอบคลุมที่สุด What to do if I get laid off? (Video)

โดนไล่ออกจากงานกระทันหัน ทำอย่างไร

เราควรจะทำอย่างไรถ้าเราว่างงาน หรือโดนให้ออกจากงาน สิ่งที่นายจ้างและลูกจ้างต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับการว่างงาน หรือถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างได้รับสิทธิอะไร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพนักงานที่ควรรู้ ในคลิปนี้เราจะพูดคุยกันเรื่อง

  1. เงินชดเชย

  2. การลาออก/เลิกจ้าง

  3. เอกสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  4. การขึ้นทะเบียนคนว่างงานโดยสิทธิประกันสังคม

  5. คำแนะนำสำหรับกรณีถูกเลิกจ้างกระทันหัน

ไปดูกันเลย!

ระบบการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้ที่ กรมการจัดหางาน

พวกเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังจะว่างงานหรือกำลังมองหางานอยู่นะคะ ลงทะเบียน เรามีงานใหม่ๆมานำเสนอตลอดที่ https://www.ssrecruitment.com/jobs

Smart Search Recruitment มีข้อมูลที่มีสาระสนุกๆและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานทรัพยาการบุคคล การจัดหางาน และการทำจ่าย outsource งาน HR มาแชร์กับทุกคน หรือหากใครกำลังมองหาหรือคิดที่จะใช้เอเจนซี่ในการจ้างพนักงานสามารถติดต่อเราได้ที่ info@ssrecruitment.com หรือติดตามข่าวสารของเราที่

Facebook: Smart Search Recruitment
Twitter: SmartsearchBKK
Instagram: SS.Recruitment

Related topic: Understanding Thailand Payroll Deduction and Employee Benefits Taxes

Subscribe to our newsletter