การบริการจัดหาพนักงาน (เอาท์ซอร์ส)

บริการว่าจ้างพนักงานชั่วคราวได้ออกแบบมาสําหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะจ้างพนักงานสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดขึ้น


บริการว่าจ้างพนักงาน (เอาท์ซอร์ส) เหมาะสำหรับบริษัทลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะจ้างพนักงาน ทั้งสำหรับการจ้างแบบช่วงระยะเวลาหนึ่ง และแบบถาวร

Smart Search ได้ทำการผนึกกำลังระหว่างทีมจัดหางานกับแผนกจัดทำเงินเดือนและบริการ HR เอาท์ซอร์สของเรา เพื่อให้บริการสรรหาพนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว (เอาท์ซอร์ส)ที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณในตลาดไทย

ซึ่งบริการว่าจ้างพนักงาน(เอาท์ซอร์ส)ของเราช่วยให้คุณสามารถจับคู่ความต้องการของพนักงานกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ โดยไม่มีความเสี่ยงทางกฎหมาย ภาพลักษณ์ และเรื่องเกี่ยวกับการเงินในการจ้างพนักงานประจำ

ความต้องการในบริการว่าจ้างพนักงานแบบเอาท์ซอร์สเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทข้ามชาติที่กำลังจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยเพื่อการจ้างงานระยะสั้นและระยะยาวในช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้ง

Smart Search ของเราให้บริการว่าจ้างงานแบบครบวงจร หรือที่เรียกว่า Professional Employer Organisation (PEO) หรือ Employer of Record (EOR)

บริการ PEO ของเราสร้างขึ้นสำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการจ้างพนักงานในหรือต่างประเทศเพื่อการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ หรือกฎหมาย ทางSmart Searchจะเป็นผู้ดูแลจัดการให้ทั้งหมด ทั้งนี้ลูกค้าของเราสามารถจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทนิติบุคคล

ลูกค้าสามารถปรับแต่งรูปแบบแพ็คเกจการว่าจ้างงานได้ตามความต้องการที่อยู่ในข้อกำหนด ในขณะที่ Smart Search จะดูแลรับผิดชอบในส่วนของการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการจัดการ ดำเนินการทั้งหมด เพื่อที่คุณจะสามารถจดจ่อกับธุรกิจของคุณได้อย่างไม่เสียเวลา

Our Executive Search Processes follow a strict adherence to the following processes

บริการจัดจ้างพนักงาน / Employment of Record / PEO

จ้างพนักงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยและปล่อยให้หน้าที่จัดการรับผิดชอบในส่วนของนายจ้างทั้งหมดเป็นของSmart Search บริการจัดจ้างพนักงานของเราช่วยให้บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยสามารถจ้างพนักงานมาประจำที่ไทยได้ โดยทาง Smart Search จะเป็นผู้ดูแลจัดการด้านกฎหมาย ธุรการ และทรัพยากรบุคคลทั้งหมดในส่วนของนายจ้าง ตามปกติแล้วนี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่เข้าสู่ตลาดไทยเป็นครั้งแรก และ Smart Searchก็ถือเป็นบริษัทจัดหาและจัดจ้างพนักงาน(เอาท์ซอร์ส)ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทย

ด้วยบริการPEOของเรา ทางเราจะจ้างพนักงานให้ในนามของบริษัทคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจของคุณโดยไม่ต้องกังวลกับงานธุรการทั้งหมดตรงนี้ที่แสนจะกินเวลา โดยที่พนักงานของคุณจะทำงานภายใต้สัญญาของไทยและทางเราจะดูแลเรื่องการทำจ่ายเงินเดือนของพวกเขารวมถึงดูแลส่วนต่างๆของการจ้างงานที่ต้องสอดคล้องกับระเบียบแรงงานไทย

PEO คืออะไร?

PEO หรือ Professional Employer Organization คือให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลและทำจ่ายเงินเดือน(เอาท์ซอร์ส)แก่ธุรกิจอื่นๆในฐานะผู้ให้บริการในประเทศไทย ซึ่งบริการ PEO ยังครอบคลุมถึงการจัดทำเงินเดือน ผลประโยชน์ของพนักงาน และการจัดการเรื่องต่างๆให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ซึ่งผู้ให้บริการ PEO จะเป็นผู้จ้างพนักงานของบริษัทลูกค้าให้และจะเป็นนายจ้างอย่างเป็นทางการที่ดูแลจัดการเรื่องประกันและภาษีทั้งหมด

Services Features

 • 01

  สัญญาว่าจ้างแรงงานตามกฎหมายไทย

 • 02

  บริการสรรหาบุคลากร

 • 03

  การจัดทำเงินเดือน

 • 04

  วีซ่าพนักงานและขั้นตอนการขอใบอนุญาตทํางาน

 • 05

  สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

 • 06

  ภาษีส่วนบุคคล

 • 07

  ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (ไม่บังคับ)

 • 08

  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

 • 09

  การให้คําปรึกษาด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์

บริการจัดทำเงินเดือนและภาษี

Smart Search ให้บริการจัดทำเงินเดือนแบบครบวงจรแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งจากต่างประเทศและธุรกิจสตาร์ทอัพทั่วประเทศไทย ที่ทั้งมีความคุ้มค่าและยืดหยุ่นที่ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับความต้องการของตัวเองได้ และเรารับรองว่าพันธกรรมทั้งหมดของนายจ้างที่เราให้บริการในส่วนนี้ จะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น

คุณสมบัติบริการบัญชีเงินเดือนที่ปรับแต่งได้

 • 01

  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือน

 • 02

  การหักและยื่นจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • 03

  เงินสมทบประกันสังคม

 • 04

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • 05

  การบำรุงรักษาข้อมูลการทำจ่ายเงินเดือน

 • 06

  การจัดทำรายงานประจำเดือนและประจำปี

 • 07

  เว็บไซต์พอร์ทัลสำหรับพนักงาน – ระบบสารสนเทศด้าน HR

 • 08

  ให้คำปรึกษาเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ติดต่อเราเพื่อหารือ
ความต้องการของคุณ

นอกเหนือจากกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดของเราแล้ว Smart Search's
การปรากฏตัวบนพื้นดินอย่างกว้างขวาง

Woman Running