Sub Banner Default Image
Banner Default Image

บริการจัดทำเงินเดือน

มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางธุรกิจและประหยัดเวลาของคุณจากการจัดการ

ระบบภายในองค์กรของคุณ

Featured Image

Please upload an image to the placeholder area below which will represent this in about us page:HR and payroll

ในแง่ของบริษัท พนักงานทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจ การจัดการกระบวนการจ่ายเงินเดือนก็เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรพึงรักษาคุณธรรม สิ่งนี้แสดงถึงความเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กร และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะได้รับเงินเดือนและผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ถูกต้อง ตรงเวลาและตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งหากองค์กรบกพร่องสิ่งสำคัญเหล่านี้ไป อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการทางธุรกิจ

บริษัทสมาร์ทเสิร์ช ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการจัดทำเงินเดือนแบบครบวงจรแก่ธุรกิจทุกขนาดในประเทศไทย ด้วยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสดวกแก่พนักงานและหัวหน้างาน อีกทั้งเรายังเป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดการเงินเดือนของลูกจ้างทั้งหมด

เราสามารถช่วยเหลือคุณด้วยการให้บริการจัดทำเงินเดือนอย่างครบวงจรในประเทศไทย บริการของเรามีความถูกต้องแม่นยำและสามารถเก็บรักษาข้อมูลและประวัติส่วนตัวของพนักงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งการบริการนี้จะช่วยให้คุณมีเวลากับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ

บริการจัดทำเงินเดือนของเรา มีดังต่อไปนี้

บริการจัดทำเงินเดือน payroll Thailand - Smart Search recruitment
 • การจัดทำเงินเดือนรายสัปดาห์ หรือ รายเดือน ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร

 • การทำสลิปจ่ายเงินเดือน (e-slips)

 • การนำจ่ายเงินเดือนไปยังบัญชีของพนักงานแต่ละคน

บริการจัดทำเงินเดือน payroll Thailand - Smart Search recruitment
 • การเตรียมการและชำระเงินให้กับหน่วยงานภาษีไทยกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • บริการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำเดือน ( ภงด.1 )

 • การลงทะเบียนกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานใหม่และพนักงานขาออก

 • ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • การบริหารและจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริการจัดทำเงินเดือน payroll Thailand - Smart Search recruitment

ในขณะที่ธุรกิจของคุณกำลังเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดทำเงินเดือนยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาษีในแต่ละปีหรือข้อบังคับเรื่องกฎหมายแรงงานต่างๆ เป็นการเพิ่มกระบวนการทำงานแอดมินให้กับทางองค์กร อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดได้

บริษัทสมาร์ทเสิร์ช มั่นใจว่าการบริการจัดทำเงินเดือนของเราสามารถปรับให้เข้ากับนโยบายและข้อบังคับการเกี่ยวกับการจ่ายเงินของ บริษัทลูกค้าได้ ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการที่ต้องการ ณ ปัจจุบันและอนาคต

เราในฐานะที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคล จะคอยเป็นที่ปรึกษาและแนะนำลูกค้าของเราเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อปฎิบัติทางกฎหมาย เพื่อมั่นใจว่าลูกค้าดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม

เรามีฝ่ายบริการบัญชีเงินเดือนที่จะคอยดำเนินการและประสานงานในด้านการบริหารและการประมวลผลในงานธุรการทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้พนักงานของคุณมุ่งเน้นไปที่การทำงานอย่างแท้จริง

กระบวนการและการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดของ บริษัทสมาร์ทเสิร์ช ดำเนินการผ่านระบบ HRIS ที่ทันสมัยออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริการจัดทำเงินเดือน พนักงานทุกคนจะสามารถเข้าถึง ระบบ HR ที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานสามารถดูและเข้าถึงข้อมูลการจ้างงาน รวมไปถึงประวัติการลางาน เงินเดือนและข้อมูลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

ติดต่อเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน

บริษัทลูกค้าของเรา

 • British Embassy Bangkok
 • Revlon
 • Biomerieux
 • Oxford Instruments
 • Workmate