Banner Default Image

เกี่ยวกับเรา

เราคือบริษัทจัดหางานสำหรับบริษัทระดับโลก

ที่ต้องการจะเปิดตลาดในประเทศไทย

ให้เราช่วยคุณ

เราให้บริการทรพยากรบุคคลแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาพนักงาน รวมไปถึงการทำจ่ายเงินเดือน การให้บริการของเรามุ่งเน้นไปที่บริษัทข้ามชาติที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรายินดีที่จะช่วยพาร์ทเนอร์ของเราเติบโตทั้งในทางธุรกิจและช่วยในการตามคนคนที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

ความเชี่ยวชาญของเรา

เรามีความถนัดในธุรกิจประกันภัย การเงิน พลังงานและโครงสร้าง การแพทย์ อุตสาหกรรมผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภค เรายังมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ธุรกิจใหม่ๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเศรษกิจของประเทศไทย เรามีประวัติการจัดหาตำแหน่งผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จในทุกภาคส่วน โดยมีการการมอบหมายกับทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เฉพาะในสาขาที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ทีมของเรามีความเข้าใจความความซับซ้อนและรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องในธุรกิจที่จัดหา

Marketing
Information Technology
Engineering
Manufacturing
Sales

บริษัทที่เคยร่วมงานกับเรา

 • Ardent Capital
 • Bain & Company
 • BCG
 • Boeing
 • British Embassy Bangkok
 • BSH
 • Cargill
 • cisco
 • H & M
 • LVMH
 • McKinsey & Company
 • Merlin Entertainments Group
 • Oxford Instruments
 • Warner Music group
ทีมของเรา SSR

ทีมของเรา


ที่ปรึกษาของเราประกอบด้วยผู้สรรหาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ซึ่งมุ่งมั่งที่จะนำประสบการณ์ที่ดีที่สุดมาสู่ลูกค้าของเรา

รู้จักเรามากขึ้น