ทำไมบริษัทต้องใช้บริการ Recruitment Agency: New Normal Recruitment Agency

จากสถานการณ์ของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงประเทศไทยด้วย ที่ขณะนี้ต้องประสบกับปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากไวรัส Covid – 19 จึงทำให้ต้องมีการเปลี่ยนวิถีชีวิต (New Normal) ในด้านการทำงานเพื่อให้เข้ากับสถานณการณ์ในภาวะปัจจุบันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่จะช่วยลดความเสี่ยงทั้งในการแพร่เชื้อและในการได้รับเชื้อได้ โดยในมาตรการนี้ รัฐบาลมีความจำเป็นต้องระงับการให้บริการของบริษัท ห้างสรรพสินค้า รวมถึงสถานที่ประกอบการเป็นจำนวนมากที่อยู่ในกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงต่อการเพิ่มปริมาณผู้ติดเชื้อ ซึ่งย่อมกระทบต่อเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้บริโภคเองด้วย แต่ที่น่ากังวลยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศที่อาจจะตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้

เห็นได้ชัดว่าหลังจากที่ได้มีการประกาศล็อคดาวน์จากทางรัฐบาลแล้ว พนักงานจำนวนไม่น้อยที่ต้องถูกให้พักงาน จ้างออกจากงาน ทำให้ขาดรายได้จากงานประจำที่เคยทำอยู่ บางคนก็มีภาระ มีหน้าที่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบ ทั้งตนเองและครอบครัว ทำให้ยากที่จะประคับประคองตัวเองให้รอดพ้นจากเหตุการณ์นี้ และแน่นอนว่าการเอาตัวรอดก็คือ ต้องหาช่องทางในการกลับมาทำงานหรือหารายได้จากช่องทางอื่นเพื่อมาใช้ในการดำรงชีวิตเลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไป

ในขณะที่สถานณการณ์ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา ภาครัฐและภาคเอกชนก็มีการวางแผนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งการเปิดห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิงรวมทั้งธุรกิจอื่นๆ เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ตามมาตรการการผ่อนคลายของรัฐบาลเพื่อรักษาเยียวยาเศรษฐกิจที่เริ่มถดถอย (Massive Assistance Package) เรื่องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานในอนาคต รูปแบบทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนแปลงไป และช่องทางของธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องของผลกระทบระยะยาวหลังการกักตัว (Quarantine) และรัฐบาลคลายล็อคดาวน์มีการคาดเดาถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ (Crisis) ทำให้บริษัทหลายแห่งต้องมีการวางแผนเพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นต่อมาในอนาคต

บริษัทรีครูท คืออะไร และจะช่วยบริษัทยังไง

อย่างไรก็ตามในขณะที่ลูกจ้างหลายๆคนกำลังมองหางานใหม่ นายจ้างเองก็วางแผนบริหารทั้งทางด้านทุนทรัพย์และทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดสรรพนักงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการสรรหาพนักงานทั้งทางสื่อออนไลน์และจากบริษัทเอเจนซี่/จัดหางาน (Recruitment Agency) ทั้งนี้มีองค์กรจำนวนมากที่ใช้บริการจากบริษัทเอเจนซี่ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ช่วยเพิ่มโอกาสในการหาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานได้ ประหยัดเวลามากขึ้นรวมถึงสามารถเสนอและเปรียบเทียบในส่วนของตลาดการเสนอเงินเดือน (Salary Bench-marking) สำหรับตำแหน่งงานนั้นๆ

เนื่องจากตลาดแรงงานในปัจจุบันมีการขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น มีหลากหลายอาชีพ หลากหลายตำแหน่งงานที่ต้องทำความรู้จักและเข้าใจมากขึ้นในภาพรวม ถือเป็น trend ที่จำเป็นต้องติดตามเมื่อต้องจัดสรรบุคคลากรให้ตรงตามตำแหน่งงานสำหรับอาชีพรีครูทนั้น นอกจากจะต้องติดต่อจัดหาบุคคลากรที่ตรงตามคุณสมบัติแล้ว ยังจำเป็นต้องคอยติดตามอยู่เกี่ยวกับตลาดการหางานอยู่เสมอ ทั้งช่วงเงินเดือนที่ควรเสนอของตำแหน่งงานต่างๆ และให้คำปรึกษากับบริษัทลูกค้า ดังนั้นเมื่อใช้บริการเอเจนซี่รีครูท (Recruiter) จะทำให้สามารถมองเห็นทิศทางของงานในตำแหน่งต่างๆได้ และแน่นอนว่าจะง่ายขึ้นต่อการสรรหาบุคคลากรที่เหมาะสม รวมถึงประหยัดเวลา (Time Saving) ในการสืบค้นประวัติการทำงานของคนในสายงานนั้นได้ บ่อยครั้งที่หลายๆองค์กรต้องการความคิดเห็นของบุคคลภายนอกในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลภายในให้คนภายนอกได้ ดังนั้น รีครูทจึงเป็นสื่อกลางและเป็นตัวเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งในการช่วยดูแลจัดหาบุคคลากรให้องค์กรอย่างมีความมั่นใจมากขึ้น

Smart Search Recruitment มีข้อมูลที่มีสาระสนุกๆและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานทรัพยาการบุคคล การจัดหางาน และการทำจ่าย outsource งาน HR มาแชร์กับทุกคน หรือหากใครกำลังมองหาหรือคิดที่จะใช้เอเจนซี่ในการจ้างพนักงานสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] หรือติดตามข่าวสารของเราที่ Facebook, Twitter และ Instagram

Get this resource