งานแบบไหนที่ใช่และเหมาะกับเรา?

เมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่จะต้องเดินตามทางเส้นทางอาชีพ เชื่อว่าหนึ่งในคำถามที่หลายๆคนมีและอาจจะยังหาคำตอบไม่ได้ก็คือ ‘จะรู้ได้ยังไงว่างานไหนเหมาะกับเรา?’ ‘งานไหนคือทางที่ใช่สำหรับเราจริงๆ?’ หรือ ‘เราควรเลือกงานจากอะไร?’ ซึ่งจริงๆคุณหาคำตอบได้จากสิ่งที่ใกล้ตัวคุณมากที่สุดซึ่งก็คือลักษณะนิสัยของคุณนั่นเอง วันนี้ผู้เขียนจึงอยากให้ลองสังเกตตัวเองด้วยการลองตอบคำถามเหล่านี้ดู

ไม่รู้จะทำงานอะำรดี โตขึ้นอยากเป็นอะไร

Q: เวลาว่างคุณชอบทำอะไร

กิจกรรมที่เราชอบทำในเวลาว่างหรือทำแล้วมีความสุขจะบอกความเป็นตัวเราได้ดีที่สุด คำตอบสำหรับคำถามข้อนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการเสมอไป บางคนอาจจะใช้เวลาไปกับการสร้างสรรค์จินตนาการอย่างการวาดรูป เขียนบทความ หรือเล่นดนตรี ในขณะที่บางคนอาจจะชอบใช้ความรู้ทางวิทย์-คณิต อย่างการคิดคำนวณ แก้ปริศนาคำใบ้ หรือเล่นเกมที่ใช้ความคิด สำหรับคำถามนี้ผู้เขียนอยากให้ทุกคนลองนึกถึงสิ่งที่ทำแล้วเวลาผ่านไปเร็วโดยไม่รู้สึกว่าต้องกัดฟันอดทนกับมัน เพราะหากงานที่เราเลือกทำให้เราได้อยู่กับสิ่งที่ชอบ เราก็จะมีความสุขไปกับมัน

Q: เพื่อนๆชอบปรึกษาคุณเรื่องอะไร

คำถามนี้จะช่วยบอกตัวตนของคุณผ่านมุมมองของคนอื่นที่เขาเห็นว่าคุณทำอะไรได้ดี อาจจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือการลงทุนเพราะคุณมีประสบการณ์และติดตามข่าวด้านเศรษฐกิจอยู่เสมอ อาจจะเป็นเรื่องแฟชั่น ความสวยความงามเพราะคุณชอบและตามเทรนด์อยู่ตลอด หรืออาจจะเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาชีวิตเพราะคุณมีเหตุผลและเป็นที่พึ่งที่ดีได้ สิ่งที่คนอื่นเห็นในตัวคุณเหล่านี้จะช่วยให้คุณสังเกตตัวเองได้มากขึ้นอีกแรงว่าเนื้องานแบบไหนที่มีแนวโน้มว่าคุณจะทำออกมาได้ดีและทำให้หลายๆคนวางใจในฝีมือของคุณ

Q: คุณไม่อยากทำงานอะไร

น่าแปลกที่หลายคนมักตอบไม่ได้ว่าอยากทำอะไร งานนั้นก็น่าจะดี งานนี้ก็อาจจะใช่ ตัวเลือกของคุณอาจจะเยอะไปหมด แต่ในทางกลับกันหากถามว่าคุณไม่อยากทำอะไรคุณจะตอบได้อย่างง่ายดายว่างานอะไรบ้างที่คุณจะไม่ยอมทำเด็ดขาด ฉะนั้นให้ลองเริ่มจากการลิสต์สิ่งที่ไม่ชอบออกมา เพราะอย่างน้อยก็ช่วยให้คุณตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ออกไปได้บ้าง

Personality Test

จะหาตัวเองเจอได้อย่างไร

นอกจากจะลองตอบคำถามที่ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นแล้ว คุณยังสามารถลองทำ Personality test หรือแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่จะทำให้คุณทราบบุคลิกและนิสัยของตัวเอง โดยแบบทดสอบนี้มักจำมีลักษณะเป็นคำถามเชิงจิตวิทยาให้เราเลือกคำตอบที่เป็นตัวเราที่สุดเพื่อประเมินว่าเราเป็นคนแบบไหน ซึ่งแบบทดสอบบุคลิกภาพนี้อ้างอิงมาจากทฤษฎีการจำแนกอาชีพตามบุคลิกภาพของ จอห์น ฮอลแลนด์ (John L. Holland) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้ที่คิดค้นความสอดคล้องระหว่างบุคลิกนิสัยกับการประกอบอาชีพ โดยผลของแบบทดสอบนี้จะบอกบุคลิกภาพที่แท้จริง ลักษณะนิสัย ระดับความรับผิดชอบและยังบอกถึงความถนัดและความสามารถหรือพรสวรรค์ของผู้ทำแบบทดสอบอีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังสามารถตีความไปถึงความแน่วแน่ในการตัดสินใจและความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งคนที่มีลักษณะนิสัยดังกล่าวที่ต่างกันก็จะเหมาะกับลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งนักจิตวิทยาท่านนี้จำแนกบุคลิกภาพของคนไว้ 6 ประเภท ดังนี้

  • Realistic: จริงจัง กล้าแสดงออก มุ่งมั่น ชอบลงมือทำ เป็นขาลุย เหมาะกับอาชีพที่ได้ลงมือทำเองให้บรรลุเป้าหมาย เช่น วิศวกรเครื่องยนต์ เกษตรกร วิศวกรโยธา ช่างเครื่องบิน ช่างซ่อม นักกีฬา เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป็นต้น
  • Investigative: คนช่างสังเกต มักชอบตั้งคำถามและจะพยายามหาคำตอบให้ได้ เหมาะกับอาชีพที่ได้ใช้ทักษะการวิเคราะห์ คิดคำนวณ เช่น นักเศรษฐศาสตร์ แพทย์ นักวางแผน นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นัก นักสถิติ นักสืบ เป็นต้น
  • Artistic: ศิลปิน มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ช่างฝัน รักอิสระ ไม่คล้อยตามใครง่าย ๆ ชอบคิด มีความคิดสร้างสรรค์ เหมาะกับสายอาชีพที่ได้แสดงออกผ่านผลงานทางศิลปะ เช่น นักดนตรี นักแสดง ผู้กำกับการแสดง นักวิจารณ์ สถาปนิก จิตรกร ช่างภาพ เป็นต้น
  • Social: คนชอบชอบเข้าสังคม ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตอาสา ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้าง และมักต้องการการมีตัวตนในหมู่คณะ ซึ่งเหมาะกับอาชีพอย่าง นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล ผู้บริหารงานชุมชน ฝ่ายบุคลากร ครู เป็นต้น
  • Enterprising: กล้าได้กล้าเสีย ตรงไปตรงมามีความเป็นผู้นำสูง กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบและชอบการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย เหมาะกับอาชีพอย่าง นักธุรกิจ นักลงทุน พิธีกร เป็นต้น
  • Convention: นักอนุรักษ์ ซื่อสัตย์ จริงใจ ชอบทำตามระเบียบแบบแผนมากกว่าการริเริ่มด้วยตนเองและมักเป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำ เหมาะกับอาชีพที่คอยซัพพอร์ตคนอื่น เช่น เลขานุการ เจ้าหน้าที่ธุรการ นักบัญชี ผู้ตรวจบัญชี เป็นต้น

แบบทดสอบนี้ไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์แต่เพียงเป็นไกด์ในการเลือกประกอบอาชีพของผู้ที่กำลังค้นหาตัวเองเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์กับนายจ้างในแง่การบริหารทรัพยากรบุคคลอีกด้วย บริษัทบางแห่งถึงกับให้ผู้สมัครทำแบบทดสอบระหว่างการคัดเลือกเพื่อที่จะประเมินว่าผู้สมัครเป็นคนแบบไหน มีแนวโน้มที่จะทำงานด้วยวิธีไหนและเหมาะที่จะทำงานในตำแหน่งดังกล่าวหรือไม่

งานที่ชอบ งานที่ใช่

การค้นหาทางที่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่ก็ไม่ยากเกินความพยายาม ผู้เขียนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอ ลองตอบคำถามตัวเองให้ได้ด้วยทุกเครื่องมือที่มีเพราะงานกินชีวิตเราไปกว่าครึ่ง ดังนั้นเราจึงควรเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราจริงๆ เลือกสิ่งที่เราทำได้ดีและที่สำคัญที่สุดต้องเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขด้วย

​สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมในวิดีโอด้านล่างนี้จากพวกเรา Smart Search Recruitment พูดคุยเรื่องงานที่ใช่เเละเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเพิ่มเติม!

Smart Search Recruitment มีข้อมูลที่มีสาระสนุกๆและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานทรัพยาการบุคคล การจัดหางาน และการทำจ่าย outsource งาน HR มาแชร์กับทุกคน หรือหากใครกำลังมองหาหรือคิดที่จะใช้เอเจนซี่ในการจ้างพนักงานสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] หรือติดตามข่าวสารของเราที่ FacebookTwitter และ Instagram

Get this resource