สำหรับธุรกิจ

บริการจัดทำเงินเดือน

ประหยัดเวลาของคุณจากการจัดการภายในองค์กร

Payroll

บริการหลักของเรา

test

เงินเดือนพนักงาน

การทำบัญชีเงินเดือนสามารถแบ่งทำเป็น รายอาทิตย์ ราย2อาทิตย์ และรายเดือน ตามความประสงค์ของลูกค้า

การทำบัญชีเงินเดือนสามารถแบ่งทำเป็น รายอาทิตย์ ราย2อาทิตย์ และรายเดือน ตามความประสงค์ของลูกค้า

การทำสลิปเงินเดือน (e-Slips)

การทำสลิปเงินเดือน (e-Slips)

การส่งสลิปเงินเดือนไปยังบัญชีของพนักงานแต่ละคน

การส่งสลิปเงินเดือนไปยังบัญชีของพนักงานแต่ละคน

การจัดเตรียมและชำระเงินให้กับหน่วยงานภาษีไทย กองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การจัดเตรียมและชำระเงินให้กับหน่วยงานภาษีไทย กองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

test

กองทุนประกันสังคม

การทำรายงานกองทุนประกันสังคมและผลตอบแทน

การทำรายงานกองทุนประกันสังคมและผลตอบแทน

การจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและแบบฟอร์ม (ภ.ง.ด.1)

การจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและแบบฟอร์ม (ภ.ง.ด.1)

การขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมสำหรับลูกจ้างใหม่และลูกจ้างที่ลาออก

การขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมสำหรับลูกจ้างใหม่และลูกจ้างที่ลาออก

จัดเตรียมการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนและการบริหารงาน

จัดเตรียมการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนและการบริหารงาน

test

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จัดทำใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการคืนภาษี

จัดทำใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการคืนภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและประกันสังคมทั้งหมดตามระเบียบประเทศไทย

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและประกันสังคมทั้งหมดตามระเบียบประเทศไทย

บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทและรายบุคคล

บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทและรายบุคคล

บริการจัดทำเงินเดือน
บริการทำบัญชีเงินเดือนสำหรับบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย

บริษัทสมาร์ทเสิร์ช มั่นใจว่าการบริการจัดทำเงินเดือนของเราสามารถปรับให้เข้ากับนโยบายและข้อบังคับการเกี่ยวกับการจ่ายเงินของ บริษัทลูกค้าได้ ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการที่ต้องการ ณ ปัจจุบันและอนาคต เราในฐานะที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคล จะคอยเป็นที่ปรึกษาและแนะนำลูกค้าของเราเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อปฎิบัติทางกฎหมาย เพื่อมั่นใจว่าลูกค้าดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม เรามีฝ่ายบริการบัญชีเงินเดือนที่จะคอยดำเนินการและประสานงานในด้านการบริหารและการประมวลผลในงานธุรการทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้พนักงานของคุณมุ่งเน้นไปที่การทำงานอย่างแท้จริง กระบวนการและการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดของ บริษัทสมาร์ทเสิร์ช ดำเนินการผ่านระบบ HRMS ที่ทันสมัยออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริการจัดทำเงินเดือน พนักงานทุกคนจะสามารถเข้าถึง ระบบ HR ที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานสามารถดูและเข้าถึงข้อมูลการจ้างงาน รวมไปถึงประวัติการลางาน เงินเดือนและข้อมูลสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

บริษัทสมาร์ทเสิร์ช ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการจัดทำเงินเดือนแบบครบวงจรแก่ธุรกิจทุกขนาดในประเทศไทย ด้วยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสดวกแก่พนักงานและหัวหน้างาน อีกทั้งเรายังเป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดการเงินเดือนของลูกจ้างทั้งหมด เราสามารถช่วยเหลือคุณด้วยการให้บริการจัดทำเงินเดือนอย่างครบวงจรในประเทศไทย บริการของเรามีความถูกต้องแม่นยำและสามารถเก็บรักษาข้อมูลและประวัติส่วนตัวของพนักงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งการบริการนี้จะช่วยให้คุณมีเวลากับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ ในขณะที่ธุรกิจของคุณกำลังเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดทำเงินเดือนยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาษีในแต่ละปีหรือข้อบังคับเรื่องกฎหมายแรงงานต่างๆ เป็นการเพิ่มกระบวนการทำงานแอดมินให้กับทางองค์กร อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดได้

Get in touch
Contact us to discuss your needs
Executive Search
Headhunting
Payroll
Staff Outsource
Trusted By