บริการสำหรับธุรกิจ

การบริการจัดหาพนักงาน (เอาท์ซอร์ส)

ค้นหาการจ้างงานตามสัญญาและพนักงานชั่วคราวสำหรับโครงการต่อไปของคุณ

Staff outsourcing latest
โดยไม่มีนิติบุคคล
บริการจัดจ้างพนักงาน / Employment of Record / PEO
ให้เราช่วยจัดการและรับผิดชอบในส่วนของนายจ้างทั้งหมด

จ้างพนักงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยและปล่อยให้หน้าที่จัดการรับผิดชอบในส่วนของนายจ้างทั้งหมดเป็นของSmart Search บริการจัดจ้างพนักงานของเราช่วยให้บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยสามารถจ้างพนักงานมาประจำที่ไทยได้ โดยทาง Smart Search จะเป็นผู้ดูแลจัดการด้านกฎหมาย ธุรการ และทรัพยากรบุคคลทั้งหมดในส่วนของนายจ้าง ตามปกติแล้วนี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่เข้าสู่ตลาดไทยเป็นครั้งแรก และ Smart Searchก็ถือเป็นบริษัทจัดหาและจัดจ้างพนักงาน(เอาท์ซอร์ส)ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทย ด้วยบริการPEOของเรา ทางเราจะจ้างพนักงานให้ในนามของบริษัทคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจของคุณโดยไม่ต้องกังวลกับงานธุรการทั้งหมดตรงนี้ที่แสนจะกินเวลา โดยที่พนักงานของคุณจะทำงานภายใต้สัญญาของไทยและทางเราจะดูแลเรื่องการทำจ่ายเงินเดือนของพวกเขารวมถึงดูแลส่วนต่างๆของการจ้างงานที่ต้องสอดคล้องกับระเบียบแรงงานไทย

PEO หรือ Professional Employer Organization คือให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลและทำจ่ายเงินเดือน(เอาท์ซอร์ส)แก่ธุรกิจอื่นๆในฐานะผู้ให้บริการในประเทศไทย ซึ่งบริการ PEO ยังครอบคลุมถึงการจัดทำเงินเดือน ผลประโยชน์ของพนักงาน และการจัดการเรื่องต่างๆให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ซึ่งผู้ให้บริการ PEO จะเป็นผู้จ้างพนักงานของบริษัทลูกค้าให้และจะเป็นนายจ้างอย่างเป็นทางการที่ดูแลจัดการเรื่องประกันและภาษีทั้งหมด

บริการและคุณสมบัติ
สัญญาว่าจ้างแรงงานตามกฎหมายไทย
บริการสรรหาบุคลากร
การจัดทำเงินเดือน
วีซ่าพนักงานและขั้นตอนการขอใบอนุญาตทํางาน
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
ภาษีส่วนบุคคล
ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (ไม่บังคับ)
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
การให้คําปรึกษาด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์
บริการจัดทำเงินเดือนและภาษี
Smart Search ให้บริการจัดทำเงินเดือนแบบครบวงจรแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งจากต่างประเทศและธุรกิจสตาร์ทอัพทั่วประเทศไทย ที่ทั้งมีความคุ้มค่าและยืดหยุ่นที่ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับความต้องการของตัวเองได้ และเรารับรองว่าพันธกรรมทั้งหมดของนายจ้างที่เราให้บริการในส่วนนี้ จะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น
คุณสมบัติบริการบัญชีเงินเดือนที่ปรับแต่งได้
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือน
การหักและยื่นจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การบำรุงรักษาข้อมูลการทำจ่ายเงินเดือน
การจัดทำรายงานประจำเดือนและประจำปี
เว็บไซต์พอร์ทัลสำหรับพนักงาน – ระบบสารสนเทศด้าน HR
ให้คำปรึกษาเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ
Get in touch
Contact us to discuss your needs
Executive Search
Headhunting
Payroll
Staff Outsource
Trusted By