ถ้าลาออกระหว่างช่วงทดลองงาน มีผลอย่างไร?

ระยะเวลาการทดลองงาน (Probation) ส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ที่ 120 วัน เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา 118 (1) กำหนดไว้ว่าให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยแก่พนักงานซึ่งทำงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ในอัตราที่ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน ดังนั้นจึงเป็นช่องว่างให้นายจ้างมักจะเลิกจ้างก่อนครบอายุงาน 120 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหรือข้อถกเถียงที่ว่าพนักงานทำงานครบ 120 วันหรือไม่ เพราะถ้าเลิกจ้างในวันที่ครบกำหนด หรือมากกว่า โดยที่พนักงานไม่ได้มีความผิดใดๆ ตามมาตรา 119 นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยเหมือนพนักงานที่บรรจุปกติทั่วไป

ทดลองงาน

 

อย่างไรก็ตาม มีพนักงานจำนวนไม่น้อย ที่ตัดสินใจลาออกด้วยหลายๆเหตุผลในช่วงทดลองงาน เช่น บริษัทและรายละเอียดงานไม่เป็นไปตามที่พนักงานคาดหวัง หรือ มีสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น และส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในองค์กร และตัวพนักงานได้รับผลกระทบ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พนักงานตัดสินใจที่จะลาออกจากที่ทำงาน

 

ซึ่ง การลาออกในช่วงทดลองงาน ถือว่าเป็นสิทธิของพนักงานและสามารถทำได้ เพราะช่วงเวลาการทดลองงานไม่ใช่แค่บริษัทกำลังประเมินพนักงานเพียงฝ่ายเดียวแต่พนักงานก็กำลังประเมินบริษัทด้วยเหมือนกัน

 

หากการทำงานไม่เป็นไปตามที่หวัง การลาออกในช่วงทดลองงานก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด เพียงแต่เราต้องจัดการรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องก่อนที่จะออกลา ไม่ว่าจะเป็น การแจ้งล่วงหน้าอย่างตรงไปตรงมา หรือจัดการงานที่ทำอยู่ให้เรียบร้อย และหากว่าเรามีงานที่ยังต้องรับผิดชอบอยู่ก็ควรแสดงความรับผิดชอบโดยการทำงานนั้นให้เสร็จสิ้นก่อน หรืออาจอยู่ให้ครบเวลาตามที่องค์กรต้องการ หรือ จนองค์กรสามารถหาคนใหม่มาแทนได้ เพราะการทำแบบนี้จะเป็นการรักษามารยาทและแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงานที่ดีอีกด้วย

ทดลองงาน

การลาออกในระยะทดลองงานอาจมีและไม่มีผลต่อการสมัครงานครั้งใหม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเหตุผลในการออกจากที่เก่าของเราและวิจารณญาณของผู้สัมภาษณ์ เพราะบางครั้งเหตุผลและสาเหตุการลาออกของเรา อาจเป็นเพียงมุมมองส่วนตัว หรือ การใช้อารมส่วนตัวในการตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้เราถูกตัดคะแนนไปอย่างมาก

 

ส่วนการที่จะนำประสบการณ์ในช่วงระยะทดลองงานมาใส่ในเรซูเม่มั้ย? ขึ้นอยู่กับว่า ช่วงระยะเวลาทดลองงาน 1-3 เดือนในบริษัทนั้นให้อะไรเราบ้าง มีคุณค่า และมีประโยชน์กับการทำงานครั้งต่อไปแค่ไหน เพราะ งานที่เราได้เรียนรู้อะไรมากมายผ่านการทำงานในระยะเวลาสั้น ๆ และมีประโยชน์ แต่เราอาจต้องหมายเหตุไว้สักหน่อยว่าทำไมระยะเวลาการทำงานถึงน้อย แล้วค่อยไปขยายเหตุผลระหว่างการสัมภาษณ์งานหากผู้สัมภาษณ์ถาม

ทดลองงาน

 

Smart Search Recruitment มีข้อมูลที่มีสาระสนุกๆและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานทรัพยาการบุคคล การจัดหางาน และการทำจ่าย outsource งาน HR มาแชร์กับทุกคน หรือหากใครกำลังมองหาหรือคิดที่จะใช้เอเจนซี่ในการจ้างพนักงานสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] หรือติดตามข่าวสารของเราที่ FacebookTwitter และ Instagram

Get this resource